سفارش می پذیریم .

سفارش بسته است .

لبنیات

ماست دبه ای کم چرب%1/5 بیستون

1800گرمی-4عدد در بسته بندی

۳۸,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی بیستون

270 سی سی - 24عدد در بسته بندی

۴,۶۰۰ تومان

پنیر 16 کیلوگرمی بیستون

16کیلوگرمی-1عدد در بسته بندی

۹۷۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر 90گرمی بیستون

90گرمی-48عدد در بسته بندی

۴,۸۰۰ تومان

ماست موسیر 250 گرمی بیستون

250گرمی-12عدد در بسته بندی

۱۲,۸۰۰ تومان

روغن حیوانی 400 گرمی بیستون

400گرمی-18عدد در بسته بندی-ماندگاری1سال

۱۶۵,۰۰۰ تومان

روغن حیوانی 700 گرمی بیستون

700گرمی-12عدد در بسته بندی-ماندگاری1سال

۲۷۰,۰۰۰ تومان

روغن حیوانی 2کیلوگرمی بیستون

2کیلوگرمی-1عدد در بسته بندی-ماندگاری1سال

۷۲۰,۰۰۰ تومان

روغن حیوانی 3کیلوگرمی بیستون

3کیلوگرمی-1عدد در بسته بندی-1سال ماندگاری

۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان

روغن حیوانی 16کیلوگرمی بیستون

16کیلوگرمی-1عدد در بسته بندی-1سال ماندگاری

۵,۲۴۴,۰۰۰ تومان

ماست دبه ای پرچرب %3 بیستون

1800 گرمی-4 عدد دربسته بندی

ماست پرچرب 600گرمی بیستون

6عدد در بسته بندی

۱۹,۵۰۰ تومان

پنیر 9 کیلوگرمی شیرمس

9کیلوگرمی-1عدد در بسته بندی

۵۴۵,۰۰۰ تومان

حلوا شکری دیسی 7کیلوگرمی تکسان

1عدد در بسته بندی

۷۲۱,۰۰۰ تومان

پنیر تک نفره 30گرمی کالبر

100عدد در بسته بندی

۳,۳۵۰ تومان

حلوا شکری دیسی 3/5کیلوگرمی تکسان

1عدد در بسته بندی

۳۶۵,۰۰۰ تومان

کره گیاهی ظرفی 10گرمی آذربایجان/سحرگاه

100عدد در بسته بندی

۱,۲۵۰ تومان

کره حیوانی ظرفی 10گرمی آذربایجان/سحرگاه

150عدد در بسته بندی

۲,۱۰۰ تومان

کره حیوانی لفاف 10گرمی نیوزا

100عدد در بسته بندی

۲,۷۰۰ تومان

کره گیاهی 50گرمی آذربایجان/سحرگاه

60عدد در بسته بندی

۳,۲۵۰ تومان

کره حیوانی لفاف 15گرمی نیوزا

100عدد در بسته بندی

۳,۵۰۰ تومان

کره گیاهی 100گرمی آذربایجان/سحرگاه

30عدد در بسته بندی

۶,۱۳۰ تومان

حلوا ارده شکری 50 گرمی سپهر

50گرمی-50عدد در بسته بندی

۷,۶۶۴ تومان

پنیر 10 کیلوگرمی بیستون

10کیلوگرمی-1عدد در بسته بندی

۶۱۰,۰۰۰ تومان

پنیر 9 کیلوگرمی دژن

9کیلوگرمی-1عدد در بسته بندی

۵۵۰,۰۰۰ تومان

ماست تک نفره کم چرب%1/5بیستون

90 گرمی-150 عدد در بسته بندی

۲,۶۰۰ تومان

شیر پاکتی بزرگ کم چرب %1/5 پاک

1000سی سی-10عدد در بسته بندی

۲۶,۰۰۰ تومان

ماست تک نفره کم چرب %1/5تندیس

90گرمی- 60تعداد در بسته بندی

۲,۵۰۰ تومان

دوغ کوچک بیستون

250 سی سی-تعداد در بسته بندی 15 عدد

۵,۲۰۰ تومان

دوغ کوچک برنارد میهن

270 سی سی - 15عدد در بسته بندی

۵,۵۰۰ تومان

دوغ کوچک سنتی تندیس

300سی سی - 15عدد در بسته بندی

۸,۲۰۰ تومان

دوغ بزرگ طعم دار نعنایی بدون گاز بیستون

1500 سی سی-6 عدد در بسته بندی

۳۲,۰۰۰ تومان

دوغ بزرگ گازدار بیستون

1500 سی سی-6 عدد در بسته بندی

۲۷,۰۰۰ تومان

دوغ بزرگ سنتی 8گیاه تندیس

1500 سی سی-6 عدد در بسته بندی

شیر پاکتی بزرگ پرچرب %3 برنارد میهن

1000 سی سی- 10 عدد در بسته بندی

۳۳,۰۰۰ تومان

شیر پاکتی بزرگ کم چرب %1/5 برنارد میهن

1000سی سی-10 عدد در بسته بندی

۳۲,۰۰۰ تومان

شیر پاکتی کوچک پرچرب %3 برنارد میهن

200 سی سی - 36 عدد در بسته بندی

۸,۵۰۰ تومان

پنیر 4 کیلوگرمی بیستون

4کیلوگرمی-1 عدد در بسته بندی

۲۵۵,۰۰۰ تومان

شیر کاکائو کوچک برنارد میهن

200 سی سی-36 عدد در بسته بندی

۹,۷۰۰ تومان

شیر موز کوچک برنارد میهن

200 سی سی-36 عدد در بسته بندی

۹,۷۰۰ تومان

ماست کم چرب 600گرمی بیستون

6عدد در بسته بندی

۱۷,۰۰۰ تومان

خامه کوچک پرچرب %3 برنارد میهن

200 سی سی-36 عدد در بسته بندی

۲۷,۰۰۰ تومان

خامه 3کیلوگرمی تندیس

3کیلوگرم-1عدد در بسته بندی

۳۸۴,۰۰۰ تومان

پنیر 400 گرمی کالبر

400گرمی-24عدد در بسته بندی

۳۸,۰۰۰ تومان

پنیر 800 گرمی بیستون

800 گرمی - 1عدد در بسته بندی

۸۸,۰۰۰ تومان

پنیر 800 گرمی شیرمس

800 گرمی-1 عدد در بسته بندی

۷۵,۰۰۰ تومان

پنیر 1500 گرمی شیرمس

1500 گرمی- 1 عدد در بسته بندی

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پنیر 1800 گرمی بیستون

1800 گرمی- 1 عدد در بسته بندی

۱۷۴,۰۰۰ تومان

حلوا ارده شکری 30 گرمی سپهر

30گرمی-60عدد در بسته بندی

۳,۸۲۰ تومان

پروتئین

سوسیس کوکتل پردیس

حداقل سفارش 5کیلوگرم

۵۸,۰۰۰ تومان

سوسیس آلمانی پردیس

حداقل سفارش 5 کیلوگرم

۵۴,۰۰۰ تومان

کالباس خشک 60% پردیس

حداقل سفارش 3کیلوگرم

۳۹۶,۰۰۰ تومان

کالباس مرغ و قارچ %55 پردیس

حداقل سفارش 3کیلوگرم

۵۱۶,۰۰۰ تومان

همبرگر 30% درنا

24عدد در بسته بندی

۳۳,۰۰۰ تومان

همبرگر 60% درنا

24عدد در بسته بندی

۵۸,۰۰۰ تومان

همبرگر 30% 2002

24عدد در بسته بندی

۳۳,۰۰۰ تومان

کباب لقمه 30% درنا

24عدد در بسته بندی

۳۴,۰۰۰ تومان

کباب لقمه 70% درنا

12عدد در بسته بندی

۴۴,۰۰۰ تومان

پنیر پیتزا 2/5 کیلوگرمی باباکوهی گلپایگان

4عدد در بسته بندی

۳۱۲,۵۰۰ تومان

پنیر ورقه ای پروسس پگاه گلپایگان

18عدد در بسته بندی

۳۵,۰۰۰ تومان

قارچ 400 گرمی دزفول

1عدد در بسته بندی

۴۹,۰۰۰ تومان

قارچ 1کیلوگرمی دزفول

1عدد در بسته بندی

۹۸,۰۰۰ تومان

ترشیجات

زیتون پرورده تک نفره سیس لند

75گرمی-36عدد در بسته بندی

۱۵,۵۰۰ تومان

زیتون پرورده تک نفره اوبا

79گرمی-80عدد در بسته بندی

۹,۵۰۰ تومان

خیارشور وکیوم 600گرمی نول فتاح

600گرمی-خیارشور بزرگ

۲۹,۵۰۰ تومان

خیارشور وکیوم 600گرمی ویژه فتاح

600گرمی-خیارشور متوسط

۳۷,۰۰۰ تومان

خیارشور وکیوم 600گرمی سوپر ویژه فتاح

600گرمی-خیارشور ریز

۴۶,۲۰۰ تومان

خیارشور دبه ای 8 کیلوگرمی کاظمی

8کیلوگرمی

۳۵۰,۰۰۰ تومان

خیارشور دبه ای 8 کیلوگرمی ویژه فتاح

8کیلوگرمی-خیارشور متوسط

۵۳۰,۰۰۰ تومان

خیارشور حلبی 8 کیلوگرمی ونشک

حلبی-8کیلوگرمی

۵۳۰,۰۰۰ تومان

ترشی لیته تک نفره میرزایی

84عدد در بسته بندی

۵,۰۰۰ تومان

زیتون شور تک نفره بیردار

60عدد در بسته بندی

۹,۹۰۰ تومان

زیتون پرورده تک نفره اوبا

75گرمی-80عدد در بسته بندی

۹,۵۰۰ تومان

خیارشور دبه ای 8 کیلوگرمی نول فتاح

8کیلوگرمی-1عدد در بسته بندی

۳۹۰,۰۰۰ تومان

چاشنی

سس کچاپ تک نفره دلپذیر

320عدد در بسته بندی

۷۹۰ تومان

پودر سیر 3/5 کیلوگرمی سیس لند

1عدد در بسته بندی

۶۴۰,۵۰۰ تومان

سس هزار جزیره 8 کیلوگرمی دلپذیر

8کیلوگرمی-1عدد در بسته بندی

۵۴۶,۰۰۰ تومان

سس کچاپ 9کیلوگرمی دلپذیر

9کیلوگرمی-1عدد در بسته بندی

۳۳۰,۰۰۰ تومان

سس فرانسوی 7/8کیلوگرمی بیژن

7800گرمی-1عدد در بسته بندی

۵۴۶,۰۰۰ تومان

سس کچاپ 4کیلوگرمی دلپذیر

4کیلوگرمی-4عدد در بسته بندی

۱۶۱,۳۰۰ تومان

سس مایونز 3/6کیلوگرمی دلپذیر

3600گرمی-4عدد در بسته بندی

۲۷۳,۰۰۰ تومان

سس مایونز 8کیلوگرمی دلپذیر

8کیلوگرمی-1عدد در بسته بندی

۵۴۶,۰۰۰ تومان

آویشن 2 کیلوگرمی سیس لند

1عدد در بسته بندی

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ادویه کاری 3 کیلوگرمی سیس لند

1عدد در بسته بندی

۸۹۱,۰۰۰ تومان

دارچین 3 کیلوگرمی سیس لند

1عدد در بسته بندی

۹۳۶,۰۰۰ تومان

فلفل قرمز 3 کیلوگرمی سیس لند

1عدد در بسته بندی

۷۲۰,۰۰۰ تومان

فلفل سیاه 3/5 کیلوگرمی سیس لند

1عدد در بسته بندی

۱,۲۳۲,۰۰۰ تومان

زردچوبه 3/5 کیلوگرمی سیس لند

1عدد در بسته بندی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پودر پیاز 3/5 کیلوگرمی سیس لند

1عدد در بسته بندی

۶۲۸,۶۰۰ تومان

رب گوجه 4 کیلوگرمی سیس لند

4کیلوگرمی-4 عدد در بسته بندی

۲۲۰,۰۰۰ تومان

سس کچاپ تند تک نفره دلپذیر

250عدد در بسته بندی

۷۹۰ تومان

سس فرانسوی تک نفره بیژن

250عدد در بسته بندی

۱,۲۱۰ تومان

سس مایونز کم چرب تک نفره بیژن

250عدد در بسته بندی

۱,۳۱۰ تومان

سس هزار جزیره تک نفره بیژن

250عدد در بسته بندی

۱,۲۷۲ تومان

سس کچاپ تند تک نفره بیژن

250عدد در بسته بندی

۸۹۰ تومان

سس کچاپ تک نفره بیژن

250عدد در بسته بندی

۷۹۰ تومان

فلفل قرمز تک نفره سیس لند

500عدد در بسته بندی

۱۸۳ تومان

فلفل سیاه تک نفره سیس لند

500عدد در بسته بندی

۲۴۰ تومان

سماق تک نفره سیس لند

500عدد در بسته بندی

۶۹۰ تومان

نمک تک نفره سیس لند

1250عدد در بسته بندی

۱۳۰ تومان

آب نارنج تک نفره سیس لند

250عدد در بسته بندی

۵۲۰ تومان

آب لیمو تک نفره سیس لند

250عدد در بسته بندی

۵۷۲ تومان

سس فرانسوی 8کیلوگرمی دلپذیر

8کیلوگرمی-1عدد در بسته بندی

۵۴۶,۰۰۰ تومان

سس خردل 1/8 کیلو گرمی بیژن

1800گرمی-6عدد در بسته بندی

۲۲۳,۹۰۰ تومان

نوشیدنی

آب معدنی بزرگ دی دی

1500 سی سی-6 عدد در بسته بندی

۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک 500 سی سی دی دی

500 سی سی -12 عدد در بسته بندی

۴,۲۵۰ تومان

ماءالشعیر بزرگ طعم هلو بیستون

1لیتری-6عدد در بسته بندی

۱۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک 200سی سی دی دی

200سی سی - 12 عدد در بسته بندی

۳,۵۰۰ تومان

سایر محصولات

عسل تک نفره ساشه 20گرمی رایشن

36عدد در بسته بندی

۲,۵۰۰ تومان

خرما 1 کیلوگرمی نخلستان محمد

1کیلوگرمی-6عدد در بسته بندی

۴۷,۵۰۰ تومان

مربا هویج تک نفره 20 گرمی رایشن

72عدد در بسته بندی

۱,۲۵۰ تومان

مربا آلبالو تک نفره 20 گرمی رایشن

72عدد در بسته بندی

۱,۴۲۰ تومان

عسل تک نفره 20گرمی رایشن

72عدد در بسته بندی

۲,۵۰۰ تومان