لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران پخش مهدیه | اولین پخش لبنیات،بستنی و پروتئینی در استان خوزستان
 • اصیل گلپایگان
 • بیستون کرمانشاه
 • صلا اراک
 • فرآورده های گوشتی صنوبر
 • بستنی دومینو
 • بستنی پوپ
 • 1340

  تاسیس شرکت دریادل سعید
 • 1350

  گرفتن نمایندگی انحصاری اصیل گلپایگان
 • 1360

  گرفتن نمایندگی انحصاری بیستون کرمانشاه
 • 1370

  تاسیس سایت بنکداران
50

ناوگان توزیع

500

قلم جنس

10

نمایندگی انحصاری

1400

مشتری